/ / Как да използвам локализация (i18n) с Haml в Middleman - локализация, интернационализация, haml, посредник

Как да използвам локализирането (i18n) с Haml в Middleman - локализация, интернационализация, хамл, посредник

Примерите на уеб страницата на Middleman са в ERB, но обичам да използвам HAML.

http://middlemanapp.com/advanced/localization/

Това е техният пример за локализиране на YAML файл:

---
es:
hello: "Hola"

И това е начинът, по който използват ERB за достъп до него.

<%= I18n.t(:hello) %> World

Но предпочитам HAML на ERB. Как се превежда горната линия в HAML?

Отговори:

2 за отговор № 1

Това просто би било:

= I18n.t(:hello)
World

Може да искате да поставите поздравлението във вашия локализиран файл:

es:
hello: "Hola %{name}"

и го наречете от вашия HAML като този

= I18n.t(:hello, :name => "World")