/ / Javascript конзолата не работи, ако се стартира Google Chrome от терминала OS X - macos, google-chrome, terminal, console.log

Конзолата на Javascript не работи, ако се стартира Google Chrome от терминала OS X - macos, google-chrome, terminal, console.log

Тъй като работя локално с d3.js, трябва да стартирам Google Chrome с --allow-file-access-from-files опция. За да направите това, стартирам Chrome от терминала OS X, както следва:

open /Applications/Google Chrome.app --args --allow-file-access-from-files

Изглежда, обаче, това предотвратява правилното функциониране на конзолата на javascript. console.log() вече не печата нищо. Предполагам, че продукцията се пренасочва другаде, когато Chrome е стартиран по този начин.

Има ли начин да се стартира Chrome с опции и все още конзолата да работи както обикновено?

Отговори:

0 за отговор № 1

Имах същия проблем. Решението за мен беше да махнете отметката от квадратчето "Настройка на променливите на средата на средата при стартиране" в настройките на терминала. След това рестартирайте терминала и Google Chrome.

https://groups.google.com/forum/#!topic/google-chrome-developer-tools/rC9_0sIejvs