/ / Magento - Къде да отида да редактирам файл, който извежда Sitemap? - magento, карта на сайта, magento-1.5

Magento - Къде да отида да редактирам файл, който извежда Sitemap? - magento, карта на сайта, magento-1.5

Бих искал да актуализирам шаблона, който генерира Google Sitemap в Magento 1.5.

Причина за това е, че Magento използва URLKey (напр. /My-jacket.html), а не пълния URL адрес с категория (напр.

Аз правя това на друго място на сайта (.html Sitemap) и работи чудесно.

// get the categories for this product
$_categories = Mage::getModel("catalog/product")->load($product_id)->getCategoryIds();
$_category = Mage::getModel("catalog/category")->load($_categories[0]);

// build the URL path
$url = Mage::getUrl($_category->getUrlPath()).basename($_product->getUrlKey());

// only problem is this will be /category/category2.html/my-jacket.html
// so strip the .html and put it on the end
$url = str_replace(".html","" ,$url) . ".html";

Това е грозно, но работи. Както и да е, аз искам да направя същото на google sitemap, който се генерира, но след много търсене на мястото, където се генерира, не мога да го намеря.

Отговори:

4 за отговор № 1

Аз съм доста сигурен, че няма прост шаблон за редактиране. Генерирането на XML се извършва вътре в модел, по-специално: Mage_Sitemap_Model_Sitemap::generateXml().