/ / Mage :: log не се отпечатва в system.log в Magento - magento

Mage :: log не се отпечатва в system.log в Magento - magento

моят Mage :: log () никога не се показват в system.log

  • Направих SetEnv MAGE_IS_DEVELOPER_MODE "true" в htaccess и го проверих добре в Magento / index.php
  • Позволих на да настройките на дневника на dev и да проверя в базата данни, че е добре направено
  • моята папка magento / var / log и system.log са настроени на 777

Забравих ли нещо?

Magento ver. 1.12.0.2

Отговори:

11 за отговор № 1

Проверете временната директория на вашия сървър. Ако приложението не може да пише ./var/log/, това е мястото, където свършва.


2 за отговор № 2

Всъщност това беше една история на хмодата Направих един малък (magento /) chmod -R 777 var / и всичко беше фиксирано


0 за отговор № 3

Уверете се, че системата.log е изтрит на потребителя на уеб сървъра.Мина е www-данни.Той също е chmod 777. Забелязах, че когато вашите / magentoroot / var / log файлове не съществуват или не са настроени правилно, magento ще пише дневник файлове / кеш файлове към / tmp.

Също така, не изтривайте регистрационните файлове. Използвайте sudo truncate -s0 logfilename.log

Тя ги изчиства.