/ / Middleman използвайки Фондация 6 - посредник, zurb-foundation-6, посредник-4

Близък човек използва Фондация 6 - посредник, zurb-foundation-6, посредник-4

Искам да използвам Middleman с чудесна фондация 6. Тук е репо, което намерих на уебсайта на Middleman.

Имам инсталиран Middleman, както и инструменти за разработчици на Xcode. Когато бягам middleman init -T james-weaver/middleman-foundation-6 portfolio в терминала ми Unknown Project Template грешка.

Какво правим тук?

Отговори:

0 за отговор № 1

Опитайте се да инсталирате фундаментни-сайтове (v6) в основата на вашия проект Middleman, използвайки NPM:

cd middleman-project
npm init -y
npm install foundation-sites --save

След това, в досието source/stylesheets/site.css.scss, добавете:

@import "../../node_modules/foundation-sites/scss/foundation";
@include foundation-everything;

Работи! И накрая, можете да разгледате файла foundation.scss и да персонализирате това, което се зарежда foundation-everything.