/ / Скрий „index.php“ от „www.blahblah.com/index.php“ - php, .htaccess

Скриване на "index.php" от "www.blahblah.com/index.php" - php, .htaccess

Искам да скрия "index.php" от "www.blahblah.com/index.php"? Как да го направя?

Моля, помогнете, аз "съм тонове кодове сега аз съм планира да се скрие index.php от URL адрес. Гуглих и открих, че първо трябва да създадете .htaccess файл. Но аз не знам къде да го стартира? И трябва ли да създам този файл заедно с моите проекти?

Отговори:

3 за отговор № 1

създайте .htaccess файл, след което копирайте кода по-долу променете "project_folder_name" на папката на вашия проект ако вашият проект е в главната папка, просто поставете "/"

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /project_folder_name

# Removes index.php from ExpressionEngine URLs
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^GET.*index.php [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !/system/.* [NC]
RewriteRule (.*?)index.php/*(.*) /$1$2 [R=301,NE,L]

# Directs all EE web requests through the site index file
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ /index.php/$1 [L]
</IfModule>