/ / Генериране на SITEMAP от URLs, съхранявани в таблица - php, sql, динамична, SEO, Sitemap

Генериране на SITEMAP от URLs, съхранявани в таблица - php, sql, динамична, SEO, Sitemap

Искам PHP скрипт, който може да генерира sitemap.xml, имам 5000 urls са съхранени в таблицата. Така че има начин, така че да мога да изтегля URL адресите от таблицата и да генерирам карта на сайта и да я съхранявам като sitemap.xml?

Отговори:

1 за отговор № 1

Разбира се, има начин:

1) Свържете се с таблицата и поискайте всички URL адреси

По време на повторението:

2) Санитизирайте ги като XML не позволява никакви специални символи

3) Включете го в xml <url> раздел

4) Вземете обобщения URL адрес, преместете го в някой файл или го запаметете в друга версия за последваща употреба. Силно бих препоръчал да не се използва живото поколение и да се работи cron и статичен XML файл.

Подробности за това как да изглежда картата на сайта можете да намерите тук https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=en