/ / Woocommerce REST API липсва Oauth потребителски ключ - php, wordpress, api, rest, woocommerce

Woocommerce REST API липсва Oauth потребителски ключ параметър - php, wordpress, api, почивка, woocommerce

Имам уеб сайт на WooCommerce и изграждам приложение за него (HTML, ANGULARJS). Трябва да получа продуктите от уебсайта, за да ги покажа в приложението и да използвам API за REST.

За да получите продуктите от WooCommerce използвам WooCommerce REST API PHP клиентската библиотека и успях да получа продуктите да се появяват на екрана чрез PHP.

Трябва да получа продуктите чрез URL адреса, но когато отида http://example.com/wc-api/v3/products Получавам грешката

{"errors":[{"code":"woocommerce_api_authentication_error","message":"oauth_consumer_key parameter is missing"}]}

Предпочитам да не добавям SSL към сайта, а аз предпочитам да остана в HTTP и разбрах, че клиентската библиотека ми помага при удостоверяване на HTTP заявка.

Как мога да изтегля продуктите от URL адреса или как мога да изтегля oauth_consumer_key?

Отговори:

0 за отговор № 1

Опитайте се да използвате "API на WooCommerce - PHP клиент". Тази библиотека е от разработчиците на WooCommerce.

Също така прочетете следното:

https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-rest-api/ http://woocommerce.github.io/woocommerce-rest-api-docs/?php#create-a-product