/ / Как да използвате .htaccess файла на Windows сървъра - php, apache, .htaccess

Как да използвате .htaccess файла на Windows сървъра - php, apache, .htaccess

Използвам GoDaddy продукти. Аз имах един хостинг и миналата седмица промених Linux към Windows сървъра. След като промених типа хостинг, за съжаление 404 пренасочването не работи.

Аз бях .htaccess файл, както следва:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.
RewriteRule ^(.*)$ http//www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine On
RewriteBase /

RewriteRule ^(.*).html$                    viewcontent.php?id=$1              [NS]
RewriteRule ^(.*).htm$                    haberler.php?id=$1                [NS]
RewriteRule sitemap.xml                    xml.php                     [NS]

Как мога да използвам тези връзки на Windows хостинг .. какво трябва да направя?

BTW, мисля, че GoDaddy прозорци хостинг не поддържа apache. Така че не мога да използвам .htaccess

Благодаря за помощта.

Отговори:

2 за отговор № 1

в IIS използвате web.config не .htaccess

http://www.iis.net/learn/application-frameworks/install-and-configure-php-applications-on-iis/translate-htaccess-content-to-iis-webconfig