/ / Rewrite PHP всички GET параметри .htaccess [дубликат] - php, .htaccess, mod-rewrite, get

Презаписване на PHP всички GET параметри .htaccess [duplicate] - php, .htaccess, mod-rewrite, get

Възможно дублиране:
mod_rewrite, php и .htaccess файла

Искате това да се случи във файла .htaccess. за пренаписване

index.php?pagetype=name

да се

/pagetype/name/

направете това за всички типове страници

?user=name
?post=number
?life=sucks ... etc

но би искал да изключи

/css/
/images/
/js/
/php/
/template/

така че променливите връзки все още работят.

Аз съм се познае това трябва да работи, но аз го искам в него "е най-простата форма, така че аз не трябва да променя.

Направих търсене за това, но не намерих нищо полезно.

Сайтът ще има само един физически достъпен файл: index.php, след което останалите се обработват чрез командите $ _GET

Отговори:

1 за отговор № 1

Само за посочения от Вас пример най-простият подход е:

 RewriteCond  %{REQUEST_URI}   !^/(css|images|js|php|template)/
RewriteRule  ^(w+)/(w+)/?$  index.php?$1=$2  [QSA,L]

(RewriteCond може да бъде записано като отрицателно изглед в правилото, вместо в курса.)

Вижте също mod-rewrite tag wiki за по-нататъшни поводи.