/ / HTACCESS 404 пренасочване различно за различни папки [затворени] - regex, apache, .htaccess, mod-rewrite

HTACCESS 404 пренасочване различно за различни папки [затворен] - regex, apache, .htaccess, mod-rewrite

Използвам htaccess файл за обработка ипрепращане в случай на грешка 404. Сега трябва да пренасочвам файлове от определена папка към друга страница (която не е дефинирана в htaccess). Създавам отделен .htaccess файл за тази папка. Но това не работи.

Моля ви, кажете ми какво е решението.

Благодаря предварително.

Отговори:

1 за отговор № 1

Now I have to redirect files of a particular folder to another page(which is not defined in htaccess).

Активиране mod_rewrite и .htaccess през httpd.conf и след това поставете този код във вашия DOCUMENT_ROOT/.htaccess файл:

RewriteEngine On

RewriteRule ^somefolder /another-page [L,NC]