/ / Rails 4 + Zurb Foundation 5 рамкова грешка - руби-на-релси-4, zurb-foundation

Релси 4 + грешка на рамката Zurb Foundation 5 - руби-на-релси-4, основна функция

опитвайки се да използва рамката на Zurb Foundation 5 w Rails 4.2.1, както е посочено в Tuts (http://www.gotealeaf.com/blog/rails-and-foundation-part-1/ ) Получавам следната грешка ..

Invalid CSS after "...ules: $modules ": expected "}", was "!global;"

в моя скъпоценен каталог аз поисках скъпоценните камъни:

gem "rails", "4.2.1"
gem "sass-rails"
gem "foundation-rails"
...

в моите активи / stylesheets / application.css

 *= require_tree .
*= require_self
*= require foundation_and_overrides

в моите активи / javascripts / application.js

//= require jquery
//= require jquery_ujs
//= require foundation
//= require turbolinks
//= require_tree .
$(function(){$(document).foundation();});

това е първият ми опит да използвам фондацията (до тогава използвах Bootstrap ..) не изглежда толкова лесно, колкото Bootstrap3 + RAILS .. или нещо липсва в Tuts ...

Отговори:

1 за отговор № 1

решен с най-новите скъпоценни камъни

https://github.com/zurb/foundation/issues/6148

и уточняване

gem "foundation-rails", "5.4.5"

в Gemfile