/ / Деактивиране на регистрацията за конкретни действия на контролера в релсите 3.1 - руби на релси, рубин на релси-3, рубин на релси-3.1, контролер

Деактивиране на регистрацията за специфични действия на контролера в релсите 3.1 - рубинки на релси, рубин на релси-3, рубин на релси-3.1, контролер

Намерих много примери за това с Rails 2. *, но никой от тях не е работил с моята Rails 3.1 настройка.

Някой знае ли как напълно да деактивира регистрирането за конкретни действия на контролера?

Отговори:

1 за отговор № 1

Можете да увиете действие в шумозаглушителя на журналистите чрез филтъра

around_filter :silence_action, :only => :action

def silence_action
Rails.logger.silence do
yield
end
end

0 за отговор № 2

Опитахте ли това ?:

def action
Rails.logger.silence do
# Things within this block will not be logged...
end
end