/ / Мога ли да деактивирам някои работници по BackgroundRb по време на тестове? - рубин на релси, тестване, backgroundrb

Мога ли да изключа някои работници по BackgroundRb по време на тестове? - рубин на релси, тестване, backgroundrb

Имам работодател на BackgroundRb, който отговаря за изпращането на някои имейли.

Как трябва да кажа на този работник да не работи по време на тестове? Рамката включва ли някакъв конфигурационен параметър или работник, който бих могъл да използвам?

MiddleMan.worker(:emails_worker).async_send_mails(:arg => {:emails => emails})

Отговори:

1 за отговор № 1

Бих казал, че ще го забиете в тестовете си.

Ако използвате rspec (съжалявам това, което знам най-добре) тогава щях:

Middleman.stub!(:worker)

в предишния си блок и той ще ви позволи да го наречете и можете да проверите дали той се нарича така

Middleman.should_receive(:worker).with(YOUR_ARGS_HERE)

но няма да изтече.

На следващата бележка бих казал също, че BackgroundRb не е модерна технология и има много по-добри решения за фона на работници. Бих казал да погледна нещо като забавена работа.