/ / Rails локализация "мързелив" търсене - ruby-on-rails, изглед, локализация, rails-i18n

Локализация на релсите "мързеливо" търсене - рубинка по релси, изглед, локализация, релси-i18n

Имам такава структура на изгледи:

views
layouts
visitors
_footer.html.haml
_header.html.haml
visitors.html.haml

В моето config/application.rb Аз съм добавил

config.i18n.load_path += Dir[Rails.root.join("config", "locales", "**", "*.{rb,yml}").to_s]

Файловата структура на моите локали изглежда така:

config
locales
views
layouts
visitors.en.yml

Моите посетители.en.yml имат такава структура

en:
layouts:
visitors:
title: Site title

В моето views/layouts/visitors.html.haml Аз викам I18n.t(".title"), но получават грешка translation missing en.title.

Ако това ми хареса I18n.t("layouts.visitors.title") - превежда всичко правилно.

Какво правя грешно?

Отговори:

0 за отговор № 1

Вече намерих отговора. Оказа се, че тази функция на Rails работи само когато се обаждам като помощник t(".title"), Едва тогава съответният превод се взима. Ако използвам I18n.t само пълна I18n.t("layouts.visitors.title") работи правилно.