/ / Най-лесният начин да отидете с фондация Zurb на съществуващо приложение Sinatra? - руби, синатра, зур-фондация, css-рамки

Най-лесният начин да отидете с фондация Zurb на съществуващо приложение Sinatra? - руби, синатра, зур-фондация, css-рамки

Аз (разработчик) и моят дизайнерски приятел правят приложение с Sinatra. Сега искаме да използваме Zurb Foundation с него (защото това прави работата много по-лесна). Какъв е най-лесният начин да го използвате в Синатра?

Отговори:

0 за отговор № 1

Просто използвайте http://foundation.zurb.com/docs/sass.html тези стъпки. Първо инсталирайте барабан и груб клип След това самостоятелно фундамент скъпоценни камъни (не фундамент-релси) и след това просто използвайте фондация ново [име на проекта]. Ако имате съществуване на html и css, добавете ги в основната директория на проекта, която е всичко. Също можете да използвате http://ricostacruz.com/sinatra-assetpack/