/ / Ruby regex / [xF0-xF7] [x80-xBF] {3} / - "твърде кратък избягващ многобайтов знак" грешка - рубин, регекс, unicode

Ruby regex / [xF0-xF7] [x80-xBF] {3} / - "твърде кратък избягващ многобайтов знак" грешка - рубин, регекс, unicode

Този регекс работи в PHP:

preg_match("/[xF0-xF7][x80-xBF]{3}/", "