/ Звездовете не се освежават със Синатра - рубин, синатра, зъбни колела

Зъбните колела не се освежават със Синатра - рубин, синатра, зъбни колела

Използвам Sprockets от моето приложение Sinatra.

set :sprockets, Sprockets::Environment.new(root) { |env|
env.append_path(root.join("app", "assets", "stylesheets"))
env.append_path(root.join("app", "assets", "javascripts"))
env.append_path(root.join("app", "assets", "images"))
}

Всичко работи добре, но когато стартирам приложението си, CSS стиловете не се обновяват, без да рестартирам сървъра.

Отговори:

0 за отговор № 1

По-нови версии на Синатра Дон презареди между заявките. Използвайки ловджийска пушка трябва да реши проблема ви.


0 за отговор № 2

Хм. Не предполагам защо се сблъскваш с този проблем https://github.com/jch/sinatra-sprockets и «просто работи». Така че можете да го опитате и аз мисля, че ще бъде работа и за вас.