/ Локализирани части в Middleman - рубин, локализация, интернационализация, посредник

Локализирани части в Middleman - рубин, локализация, интернационализация, посредник

В Middleman, възможно ли е да локализирате части? Не мога да намеря никаква документация за това, но аз работя върху дълги парчета със сложен маркер и може да е необходимо да се коригират самите шаблони за локализация. Бих искал да мога да огранича тези части до частични, така че не трябва да се връщам към поддържането на напълно отделни шаблони, когато това се случи. Има ли място, където мога да поставя частни такива, че partial командата ще търси частично като partial_name.език.html.erb?

Възможно е също така да се конструира динамично аргумент на частиците, ако е възможно да се каже в кой език съм в рамките на ERb. Така че мога да направя нещо подобно <%= partial "my_piece/partials/#{current_lang}/tricky_section" %>, но не знам дали нещо подобно current_lang съществува.

Отговори:

0 за отговор № 1

На въпроса за проследяване, намерих документация за това как мога да използвам втория вариант, който мога да направя <%= partial "partials/my_piece/#{lang}/tricky_section" %>, или директно да вградите логиката, която в противен случай е изключена lang.