/ / Как да конвертирате хекса в utf-8 на рубин (1.8.7)? - рубин, utf-8

Как да конвертирате hex в utf-8 на рубин (1.8.7)? - рубин, utf-8

Например как да създадете utf-8 символ от следното: "0x63 0xcc 0x8c"?

Разбирам, че рубинът 1.9 има по-добра utf-8, но този въпрос е за рубин 1.8.7.

Отговори:

1 за отговор № 1

Ruby String unpack? http://ruby-doc.org/core/classes/String.src/M001112.html.

Например:

"x68x65x6cx6cx6f".unpack("Z*") --> "hello"