/ / Ruby / Regex Грешка: предупреждение: класът на знаците има дублиран обхват - рубинен, регенериран

Грешка в Ruby / Regex: предупреждение: класът на знаците има дублиран обхват - рубинен, регенериран

Опитвам се да получа това Ruby козметичен козметик работят и са ударили в проблем с обикновените изрази, че за да бъда честен, просто не разбирам, защото моят опит с тях е изключително ограничен.

Грешката, която получавам, е:

warning: character class has duplicated range: /.*=s*<<-?s*([_|w]+).*/

Което посочва този ред:

here_doc_term = tline.sub(%r{.*=s*<<-?s*([_|w]+).*},"\1")

Може ли някой да бъде достатъчно добър, за да посочи какъв е въпросът с този израз?

Благодаря.

Отговори:

9 за отговор № 1

По принцип това предупреждение ви казва, че класа на характера, който използвате, има известен излишен модел. Предполагам, че той посочва [_|w], като w вече съдържа долни точки.

Тази дискусия може да ви помогне да го разберете повече.