Ruby Split по част от Regex - рубин, регекс

Трябва да напиша анализатор на аргументи, той е приеткато разклонител ala {a, b, c} разделител е запетая с интервал след това, но може да се избяга с тръба "|" преди това. Затова си мислех да напиша подобен реге /[^|], / да се разделят и след това да премахнат всички евакуационни знаци след това. Но когато го използвате, той ще се раздели и на героя преди разделителя.

Как трябва да върша постигането на това, което търся?

Отговори:

3 за отговор № 1

Ако сте на версия 1.9 на Ruby, можете да я разделите /(?<!|),/.

(?<!|) е отрицателно обиск, което означава "да се увери, че предишният знак не е a |".