/ / фондация рамка - папки объркани - Sass, zurb-фондация

рамката на фондацията - папките се побъркаха - сас, зурб-фондацията

нова инсталация на рамката.

Когато отворя app.scss с рубин: sass - гледайте app.scss: app.css

Получавам грешка - "не може да се импортират файлове a b c ..."

Тази грешка се очаква, тъй като всички файлове на фондацията са "важни" за файловете, които не са там!

Започвайки от самата фондация.

Някакви идеи защо се случва това и как да го направите?

Работя локално на прозорци.

Последователността на инсталацията, която направих: руби -> sass -> компас -> зур-фондация

Благодаря предварително!

Отговори:

0 за отговор № 1

Закъснявам, но мисля, че това ще помогне и на другите.

Изтегляне на майстор на фондацията от https://github.com/zurb/foundation

да получите foundation.scss файл от папка scss в основната папка фондация.

Преименувайте го на _foundation.scss и го поставете в папката Sass на вашия проект, _foundation.scss файла има всичко в него, така че ще ви поправи проблема, мисля.