/ / Трябва ли URL адресите на Sitemap да включват разширения на файлове? - карта на сайта

Ако URL адресите на Sitemap включват разширения за файлове? - карта на сайта

Генерирах Sitemap с този инструмент: http://www.angeldigital.marketing/image-sitemap/

Изплю този код:

...
<url>
<loc>http://example.com/page</loc>
</url>
<url>
<loc>http://example.com/page.html</loc>
</url>
<url>
...

В моето .htaccess файл, крия се .html, така example.com/page.html показва като example.com/page.

Въпросът ми е, трябва ли сайтът да включва и двете места? Ако не, кой е за предпочитане?

Отговори:

0 за отговор № 1

Изглежда, че трябва да избера a canonical url и включете само това в сайта на сайта.

https://support.google.com/webmasters/answer/139066