/ / Мога ли да имам 300 или повече Sitemap? - Sitemap, sitemap.xml

Мога ли да имам 300 или повече карти на сайта? - Sitemap, sitemap.xml

В момента работя по проект за новинарски уебсайт. Тя има много категории, подкатегории и връзки. При създаването на Sitemap за този проект планирах да създам Sitemap за индекс, който да доведе до категориите Sitemap. За да избегнете марките от 50000 URL адреса, възнамерявам да създавам Sitemap седмично. Това ще доведе до 52 карти на година за категория.

Това, което искам да знам е, ако имам (например) 10 категории, ще създам 520 Sitemap за година. Дали този брой е много? Трябва ли да се обърна към този проблем по друг начин?

Отговори:

1 за отговор № 1

Няма ограничение за броя на Sitemap. Докато всеки не е повече от 10 МБ и 50 000 URL адреса.

Този сайт има повече информация (http://www.sitemaps.org/protocol.html#index)