/ / magento Multi store sitemap не работи - карта на сайта, magento-1.7

magento Многопрофилна карта на сайта не работи - Sitemap, magento-1.7

Имам два различни магазина една singel magento инсталация.

Мулти магазин работи добре, но Sitemap не работи добре.

Ако създам Sitemap за втория магазин, първият магазин (инсталиран magento store) е презаписан

Какво правя ? Моля, помогни ми?

Отговори:

0 за отговор № 1

аз генерирам Sitemap и копирам файла sitemap.xml в моя втори магазин.

времето за създаване на една връзка ще има това място, което замествам.