/ / Custom xmlsitemapprovider не може да зададе заглавие на sitemapnode? - карта на сайта, доставчик

Потребителят xmlsitemapprovider не може да зададе Заглавие на sitemapnode? - карта на сайта, доставчик

Създадох моя персонализиран XmlSiteMapProvider. Работи чудесно, но аз искам да мога да променя заглавието на SiteMap също там. Обаче получавам изключения, че заглавието внезапно е само за четене, докато собствеността има сетер, когато се преглежда в Object Browser. Всеки може да обясни това поведение?

Опитвам се да създам нов възел, използвамМетод RemoveNode за изтриване на текущия и след това използване на метода AddNode. Въпреки това, когато използвам метода с 1 параметър, той започва да се оплаква (изключение, че parentNode не може да бъде null). нула. Как да решим това?

Отговори:

0 за отговор № 1

Очевидно това не е възможно поради оптимизации от Microsoft. Основният клас, който трябва да се използва, е StaticSiteMapProvider.