/ / Google инструмент за уеб администратори открива грешки в Sitemap? - sitemap, robots.txt, google-webmaster-tools

Инструментът на Google за уеб администратори открива грешки в картата на сайта? - Sitemap, robots.txt, google-webmaster-tools

Имам карта на сайта, която изглежда така:

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:geo="http://www.google.com/geo/schemas/sitemap/1.0">

<url>

<loc>http://www.MyApp.se</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>1.0</priority>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Edit</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Site/Faq</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Site/Support</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Site/AboutMyApp</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Site/News</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Site/Cookies</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=283</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=284</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=285</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=286</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=294</loc>
<lastmod>2012-06-28</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
</urlset>

И това е моето Robo.txt:

User-agent: *
Disallow:
Sitemap: <http://www.MyApp.se/Site/Sitemap/>

Проблемът е, че в Google Webmaster Tool получавам следните грешки:

1
Warning
Invalid XML-tagg
This tag could not be identifyed.
**Problems :** 6
Tag: url
**Row :** 7
Tag: url
13
Tag: url
**Row :** 19

2
Warning
Webadress blocked by robots.txt.
Sitemap contains webadresses that is blocked by robots.txt.
**Problems :** 12
Value : http://www.MySite.se
Value: http://www.MySite.se/Ad/Detail?id=283
Value: http://www.MySite.se/Ad/Detail?id=284

Защо? Създадох картата на сайта според ръководствата в интернет?

Отговори:

2 за отговор № 1

Добре <url> таговете са навсякъде. Всичко от откриването <loc> към затварянето </priority> етикет за всяка страница на уебсайта трябва да бъде затворен в група от <url> тагове. Виж по-долу променения код:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset
xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">

<url>
<loc>http://www.MyApp.se</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>1.0</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Edit</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Site/Faq</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Site/Support</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Site/AboutMyApp</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Site/News</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Site/Cookies</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=283</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=284</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=285</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=286</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=294</loc>
<lastmod>2012-06-28</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

</urlset>

Просто за да спрете robots.txt файл, направете го по-долу. Уверете се, че Sitemap декларация връзки към местоположението на вашия sitemap.xml файл:

User-agent: *
Sitemap: http://point-this-to-your-sitemap.xml

Няма нужда и от празно Disallow декларация.

Това е основната структура, която следвам за уебсайтовете, които разработвам, така че трябва да е наред!


0 за отговор № 2

Ако погледнете началото на файла си, изглежда, че имате проблем с XML тагове, изглежда сте забравили след първия блок. Ти имаш :

     <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:geo="http://www.google.com/geo/schemas/sitemap/1.0">

<url>

<loc>http://www.MyApp.se</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>1.0</priority>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Edit</loc>

[...]

И трябва да имате:

     <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:geo="http://www.google.com/geo/schemas/sitemap/1.0">

<url>
<loc>http://www.MyApp.se</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>1.0</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Edit</loc>

[...]

Мисля, че имате същия проблем някъде другаде във вашия код. Можете да се опитате да използвате XML редактор за проверка.