/ / Cocoapods error swift командата на линкера не успя - бързо, xcode, cocoapods

Командата за грешка на командата за бързо свързване на линкера не успя - бързо, xcode, cocoapods

Опитах се да инсталирам almofire. Това е моят Podfile

source "https://github.com/CocoaPods/Specs.git"
platform :ios, "10.0"
use_frameworks!
target "MyExchange" do
pod "Alamofire", "~> 4.5"
end

След инсталирането на pod, отворих файла .xcworkspace. Обаче, когато се опитах да изградя проекта, продължавах да го имам. грешка

Отговори:

0 за отговор № 1

Проверете следните условия

Първото решение добавя знака "$ (inherited)" на LIBRARY_SEARCH_PATHS в целта създаване на настройки.

Вторият може да бъде

промяна BUILD ACTIVE ARCHITECTURE САМО до NO в настройките за създаване