/ / Middleman изграждане на игнориране на swp файлове - vim, build, посредник, посредник-4, swp

Middleman изграждане на игнориране на swp файлове - vim, build, посредник, посредник-4, swp

Как да изключа swp файлове от процеса на създаване в Middleman?

Добавяне на игнориране "*.swp" към config.rb не работи за мен.

Отговори:

1 за отговор № 1

Изглежда, че просто трябваше да използвам регекс

ignore /.*.swp/ който търси нещо, съдържащо .swp накрая.