/ / Настройка на иконата въз основа на стойността на имота? - wpf, xaml, mahapps.metro

Да се ​​зададе икона въз основа на стойността на имота? - wpf, xaml, mahapps.metro

Трябва да задам конкретна икона, базирана на стойността на имота, така че например да се обадя на собственост ConnectionStatus това е boolean, сега вътре в DataTrigger направих следното:

<simpleChildWindow:ChildWindow.Style>
<Style TargetType="simpleChildWindow:ChildWindow">
<Style.Triggers>
<DataTrigger Binding="{Binding ConnectionStatus}" Value="True">
<Setter Property="Icon" Value="???" />
</DataTrigger>
</Style.Triggers>
</Style>
</simpleChildWindow:ChildWindow.Style>

Не знам как да предам това съдържание:

<simpleChildWindow:ChildWindow.Icon>
<materialDesign:PackIcon Kind="ServerOff"
Width="22"
Height="22"
HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center"/>
</simpleChildWindow:ChildWindow.Icon>

в рамките на стойността на сетер, някой може да ми помогне?

Отговори:

1 за отговор № 1

Какво ще кажете за декларирането на PackIcon като a статичен ресурс, След това използвайте ресурсния ключ?

<simpleChildWindow:ChildWindow.Resources>
<materialDesign:PackIcon x:Key=“icon1” Kind="ServerOff"
Width="22"
Height="22"
HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center"/>
</simpleChildWindow:ChildWindow.Resources>

And

<Setter Property="Icon" Value="{Binding Source={StaticResource icon1}}" />