/ / Как да конвертирам тази функция zsh в черупката на рибата? - zsh, риба

Как да конвертирам тази функция zsh в черупката на рибата? - zsh, риба

Имам тази функция, която работи чудесно в zsh, но искам да го превърна в риба черупка и не мога да го работи.

function ogf () {
echo "Cloning, your editor will open when clone has completed..."
source <(TARGET_DIRECTORY=~/students EDITOR=$EDITOR clone_git_file -ts "$1")
}

Отговори:

2 за отговор № 1

На първо място, тъй като синтаксисът на рибите се различава от zsh, вие също трябва да промените продукцията на clone_git_file да се source то.

Например, ако clone_git_file е нещо като:

#!/bin/bash
echo "FOO=$TARGET_DIRECTORY"
echo "BAR=$2"

трябва да го промените на синтаксиса за риба.

#!/bin/bash
echo "set -gx FOO $TARGET_DIRECTORY"
echo "set -gx BAR $2"

Сега ето тук ogf() функция и примерни кодове за риба:

function ogf
echo "Cloning, your editor will open when clone has completed..."
source (env TARGET_DIRECTORY=~/students EDITOR=$EDITOR clone_git_file -ts $argv[1] | psub)
end

ogf MY_ARGUMENT
echo "FOO is $FOO"
echo "BAR is $BAR"

Като използвате този код с риба, изходът е:

FOO is /home/MY_USER/students
BAR is MY_ARGUMENT