/ / теми в различни периоди по време на сесия в гуляй? - загубено

теми в различни периоди по време на сесия в гуша? - загубено

Имам индивидуална програма за вземане на решениякодирани на гуша. Проблемът е, че той не позволява на един злеаф да премине към следващия период, ако друг злеаф все още е в текущия период. Имайки предвид дизайна на моя експеримент, не мога да чакам някой да премине към следващия период, докато други не са взели решение. Има ли начин да се позволи на множество теми да бъдат в различни периоди по време на сесия?

Отговори:

0 за отговор № 1

За да позволите на участниците да се движат поотделно в сесия, можете да промените настройките на всеки етап, за да "стартирате, ако е възможно".

Тук можете да намерите екранна снимка.