/ / zurb foundation - промяна на размера на контейнера-контейнер? - zurb-foundation, zurb-foundation-6

zurb foundation - промяна на размера на контейнера-контейнер? - zurb-foundation, zurb-foundation-6

Каква е стандартната ширина на .grid контейнер на голям екран? Как мога да го променя и да го направя по-голям? Какъв е правилният начин да го направите?

Отговори:

1 за отговор № 1

Просто отворете "_settings.scss"файл, преминете към секция 2"Гранични"(ред 103) и редактирайте пикселните стойности там, както предпочитате.

// 2. Breakpoints
// --------------

$breakpoints: (
small: 0,
medium: 640px,
large: 1024px,
xlarge: 1200px,
xxlarge: 1440px,
);


1 за отговор № 2

Това е по-бързо решение, без да се забърквате с настройките:

/**
* Change container size on xxlarge screen.
*/
@media screen and (min-width: 90em) {
.grid-container {
max-width: 85rem;
}
}