/ / Фондация Zurb Изключване на корупцията от горната част на лентата - zurb-foundation

Фондация "Зурб" изключи колапса на най-горния бар - звезда-фондация

Как да деактивирам колапса от горната част на лентата за средни / малки екрани?

Следвах инструкциите от Тук но независимо от това, което зададох мин-ширината, получавам същия резултат.

Отговори:

6 за отговор № 1

Ако използвате SCSS версията, можете да промените точката на прекъсване.

$topbar-breakpoint: emCalc(1px); /* Change to 9999px for always mobile layout */
$topbar-media-query: "only screen and (min-width: #{$topbar-breakpoint})";