/ / Фондация 4 Медийна заявка - фондация "zurb-foundation"

Фондация 4 Медия запитване - фондация "zurb-foundation"

Аз съм начинаещ в проектирането на CSS.

Аз използвам Фондация 4 (Zurb) за проектиране на предния край на моя колеж проект. Научих, че Фондация 4 е отзивчива в природата да проектира отзивчив дизайн.

Има ли нужда от CSS Media заявка с Foundation 4? Ако отговорът е да, тогава как мога да го използвам от каква полза мога да получа от това?

Отговори:

1 за отговор № 1

Трябва да прочетете разделите "Media-Queries" и "The Grid" на документите: http://foundation.zurb.com/docs/

<div class="row">
<div id="block" class="small-2 large-8 columns">Content</div>
</div>

Този код ще направи "#block" да бъде 2 колони широкза всеки размер на екрана, дължащ се на клас "малък-2". Класът "голям 8" заменя това поведение на ширина на прозореца от 768px и повече, което го прави широкоъгълна от 8 колони на големи екрани.

За да се опрости, този код ще направи "#block" да е на 2 колони на екрана на мобилния телефон и на 8 колони на екрана на работния плот.

Ако се нуждаете от IE6-8 поддръжка, трябва да използвате Respond.js също: https://github.com/scottjehl/Respond