/ / Foundation 5 off-canvas left-off-canvas-меню, за да се покаже по подразбиране - zurb-foundation

Фондация 5 Off-Canvas Left-Off-Canvas-меню, за да се покаже по подразбиране - zurb-foundation

Това изглежда е просто нещо, но мога да го видяго намерите някъде под документите си. Понастоящем първоначалната настройка скрива всичко вътре във .left-off-canvas-менюто, има ли настройка, в която може да бъде настроена да се показва и да се скрива само при кликване върху .left-off-canvas-toggle?

Отговори:

4 за отговор № 1

Да, можеш. Просто добавете класа "движи се надясно" в "Опаковка извън платното". Това би трябвало да го покаже, както би било активно.

`<div class="off-canvas-wrap move-right">
<div class="inner-wrap ">

За изходния случай можете да използвате класа "exit-off-canvas".

 <a class="exit-off-canvas"></a>