/ / Javascript не работи? Фондация Зурб издание на акордеон - ZURB-фондация

Javascript не работи? Фондация Зурб издание на акордеон - ZURB-фондация

Така че im използване zurb фондация рамка инещо наистина е странно. На моя локален сървър всичко работи добре, но когато качвам файловете на моя онлайн тестов сървър, паданията на акордеони няма да работят (под курсове). Също така, моя
"s за заглавната част изглежда не се зарежда вHTML. Основното нещо е акордионът, както и ако го заредите на мобилен телефон, падащото меню няма да работи. Дали това е javascript / jquery въпрос или има нещо друго се случва?

сайтът може да бъде разгледан в http://www.new.omegadesignla.com където хоствам за тестване.

Отговори:

1 за отговор № 1

Или да зареждате всеки плъгин поотделно, или да включите foundation.min.js, който автоматично зарежда Core Core и всички приставки за JavaScript.

<script src="/js/foundation.min.js"></script>

<!-- or individually -->

<script src="/js/foundation.js"></script>
<script src="/js/foundation.alert.js"></script>
<!-- ... -->
<script src="/js/foundation.dropdown.js"></script>
<script src="/js/foundation.tab.js"></script>