/ / Zurb Foundation 5 grid - Контрол на колони на малка мед - голяма - zurb-фундамент

Zurb Foundation 5 grid - Контрол на колони на малка мед - голяма - zurb-фундамент

Използване на фондация Zurb 5

Опитвам се да накарам голямата ми оформление на 6 колони да стигне до средни 3 колони и след това до малки 2 колони, както в следващите изображения. Възможно ли е да използвате мрежата на Фондацията

Големи 6 колони

голяма 6 колона

Малки 2 броя

малки 2 колони

Отговори:

0 за отговор № 1

можете да използвате фондацията 5. Всичко, което трябва да направите, е да използвате съответните класове

<div class="large-6 medium-3 small-2 columns">
..
..
</div>