/ / ZXing отрязващи отрицателни байтове - zxing

ZXing отклонява отрицателните байтове - zxing

В ZXing създавам низ от двоични данни, използвайки кодирането "ISO-8859-1" но по някакъв начин отрицателните байтове в данните се съкращават до байт 63, когато четат произведените QR кодове

Пример: Струнни преди QR кода (като байтове)

-78, 99, -86, 15, -123, 31, -11, -64, 77, -91, 26, -126, -68, 33

Струнни четения от QR код:

63, 99, 63, 15, 63, 31, 63, 63, 77, 63, 26, 63, 63, 33

Как да предотвратя това, без да използвам base64?

Отговори:

1 за отговор № 1

По някаква причина ZXing събира QR матрицатас правилните данни, това е четенето, което съкращава байтовете.Според се сближих проблема чрез кодиране на бинарните си данни към base64 и справяне с увеличения размер на съобщението