/ / 2Zapłać płatność - pokaż tytuł produktu w widoku koszyka - 2kw

2Zamknij płatność - pokaż tytuł produktu w widoku koszyka - 2kw

Wprowadziłem opcję 2Checkout Hosted Paymentna mojej stronie, a teraz chciałbym zobaczyć tytuł produktu na stronie koszyka 2Checkout. W tej chwili widzę Totals. Przekazuję wszystkie potrzebne parametry, takie jak:

input type="hidden" name="li_0_type" value="product"

input type="hidden" name="li_0_name" value="Currency Automatic Switcher plugin for VirtueMart"

input type="hidden" name="li_0_quantity" value="1"

Ale nadal nie widzę tytułu produktu. Skontaktowałem się z ich wsparciem - bez rezultatu.

Jak mogę wyświetlać tytuły produktów?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Następujące czynności powinny pomóc w wyświetlaniu nazw produktów w kasie:

<form action="https://www.2checkout.com/checkout/purchase" method="post">
<input type="hidden" name="sid" value="XXXXXXXXX">
<input type="hidden" name="mode" value="2CO">
<input type="hidden" name="li_0_type" value="product">
<input type="hidden" name="li_0_name" value="Currency Automatic Switcher plugin for VirtueMart">
<input type="hidden" name="li_0_quantity" value="1">
<input type="hidden" name="li_0_price" value="1.00">
<input type="hidden" name="li_0_tangible" value="N">
<input name="submit" type="submit" value="Checkout" >

Proszę zamienić X parametr X s na rzeczywisty numer konta 2Checkout.