/ / Potrzebuję silnika kości 2D dla JavaScript - 2d, javascript

Potrzebuję silnika kości 2D dla JavaScript - 2d, javascript

Szukam sposobu na zdefiniowanie systemu animacji Bone, potrzebuję podstawowego, ponieważ moim celem jest zastosowanie go do kinematyki odwrotnej, podobnie jak Flasha.

Pożądaną cechą jest to, że: mogę ustawić kości (jako pozycję w 2D, zdefiniowaną przez 2 kropki), z których każda ma identyfikator. Mogę więc stworzyć animację na podstawie ramki, tj .:

["l_leg", [10, 0],[ 13,30 ] ] ["r_leg", [30, 0 ], [13, 30] ] //Frame 1 (standing)
["l_leg", [10, 0],[ 13,30 ] ] ["r_leg", [35, 30], [13, 30] ] //Frame 2 (lifting right leg)
...

Jestem pewien, że to definiuję Stawy nie jest konieczne.

Lib może być lib w Ruby, ponieważ mogę go przenieść do JS, ale jeśli w JS już jest lepiej :)

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

UPDATE: przestarzałe od dłuższego czasu.

Rozwijam swój własny: http://github.com/flockonus/javascriptinmotion


0 dla odpowiedzi nr 2

Widzieć Wikipedia: Express Animator.

Pierwszy wynik dla Google: szkielet javascript.