/ / Dlaczego w systemach graficznych 2D używany jest interfejs "przenieś do", "wybierz styl"? - 2d, linia, grafika wektorowa

Dlaczego systemy grafiki 2D wykorzystują interfejs "przenieś do", "wybierz styl"? - 2d, linia, grafika wektorowa

Zauważyłem, że najbardziej prymitywne biblioteki rysunkowe (GDI, HTML5 canvas) używają procedury, od której kolejność ma znaczenie w operacjach takich jak: move_to i line_to i set_stroke etc ...

Po co używać operacji zależnych od sekwencji, takich jak move_to, line_to zamiast czegoś takiego jak: line (start, end)?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Większość rzeczy, które ludzie chcą narysować, składa się zpołączone uderzenia. Początek skoku N + 1 jest prawie zawsze końcem skoku N. Zatem system losowy ma sens, aby zapisać bieżący punkt jako część jego stanu i użyć go jako początku każdej operacji, za pomocą komendy move_to do zaczynać od nowej pozycji bez rysowania czegokolwiek.