/ / Gdzie mogę znaleźć adres IP lub notację CIDR mojej aplikacji Elastic Beanstalk? - amazon-web-services, ip, elastic-beanstalk

Gdzie mogę znaleźć adres IP lub notację CIDR mojej aplikacji Elastic Beanstalk? - amazon-web-services, ip, elastic-beanstalk

Moja aplikacja internetowa jest wdrażana na AWS Elastic Beanstalk i ma uzyskać dostęp do bazy danych mongodb wdrożonej na mongodb Atlas.

Aby umożliwić wykonywanie zapytań do bazy danych, muszę dodać do białej listy adresy IP serwerów uzyskujących dostęp do bazy danych:

wprowadź opis obrazu tutaj

Problem polega na tym, że nie mogę znaleźć nigdzie adresu IP mojej aplikacji.

Gdzie mogę znaleźć adres IP mojej aplikacji?

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Nie można kontrolować publicznych adresów IP instancji Elastic Beanstalk, więc nie można ich dodać do białej listy za pomocą hostowanego dostawcy MongoDB.

Najlepszą opcją jest prawdopodobnie użycie translatora NAT dla wyjścia i powiązanie statycznych adresów IP (Elastic IP) z instancjami NAT. Oto jest przykład.