/ / Amazon Elastic Beanstalk: Czy wiele aplikacji może współdzielić pojedynczą instancję bazy danych Amazon RDS? - amazon-web-services, amazon-rds, elastyczna fasolka

Amazon Elastic Beanstalk: Czy wiele aplikacji może współdzielić pojedynczą instancję bazy danych Amazon RDS? - amazon-web-services, amazon-rds, elastyczna fasolka

Podczas tworzenia aplikacji w Amazon ElasticBeanstalk, masz możliwość utworzenia nowej instancji bazy danych Amazon RDS. Czy możliwe jest powiązanie istniejącej instancji bazy danych RDS z aplikacją Elastic Beanstalk?

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Jeśli chcesz udostępnić instancję RDS między wieloma aplikacjami, najlepiej jest ustawić ją niezależnie od twojej aplikacji beanstalk.

Skonfiguruj progi dla każdej aplikacji i skonfiguruj każdą aplikację do korzystania z instancji RDS.

Prawdopodobnie będziesz musiał ręcznie skonfigurować grupę zabezpieczeń aplikacji, aby uzyskać dostęp do instancji bazy danych.


0 dla odpowiedzi nr 2

Pojedyncza baza danych może być używana tylko w jednym środowisku Elastic Beanstalk. Chociaż można go przenosić między środowiskami. Należy również pamiętać, że operacja klonowania nie powoduje klonowania bazy danych.