/ / Aby mieć półprzezroczyste tło dla aktywności Androida? - Android, tło, półprzezroczystość

Aby mieć półprzezroczyste tło dla aktywności Androida? - Android, tło, półprzezroczystość

Chciałbym mieć półprzezroczyste tło dlaaktywność, tak aby poprzednią aktywność można było zobaczyć poniżej tego działania. Coś w rodzaju półprzezroczystego menu, które pojawia się na wideo odtwarzanym w tle.

czy to możliwe? Czy możesz mi powiedzieć, jak?

Uwaga: Nie mogę użyć domyślnego motywu transluscent z Androida, ponieważ używam własnego dostosowanego tła i motywu dla mojej aplikacji.

Pls pomóż. Poniżej znajduje się mój plik style.xml, w którym my_btn i my_list to selektory:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<style name="btnstyle" parent="@android:style/Widget.Button">
<item name="android:textColor">#FFFFFF</item>
<item name="android:background">@drawable/my_btn</item>
</style>
<style name="liststyle" parent="@android:style/Widget.ListView">
<item name="android:listSelector">@drawable/my_list</item>
</style>
<style name="theme" parent="android:Theme.Translucent">
<item name="android:windowBackground">@drawable/background</item>
<item name="android:windowIsTranslucent">true</item>
<item name="android:buttonStyle">@style/btnstyle</item>
<item name="android:listViewStyle">@style/liststyle</item>
</style>
</resources>

Odpowiedzi:

8 dla odpowiedzi № 1

Zastosuj motyw Translucent do swojej aktywności w AndroidManifest.xml

<activity android:theme="@android:style/Theme.Translucent">