/ / ZXing importujący znika - android, android-studio, zxing

ZXing import zniknie - android, android-studio, zxing

Próbuję zainstalować zxing w Androidzieale mam pewne problemy. Rozejrzałem się po wielu różnych postach i tutorialach, a oni wszyscy powiedzieli, żeby dodać poniższe linie do zależności build.gradle

compile "com.google.zxing:core:3.1.0"
compile "com.google.zxing:android-integration:3.1.0"

Zrobiłem to i zsynchronizowałem wszystko, ale gdy próbuję dodać takie jak import

import com.google.zxing.integration.android.IntentResult;

u góry mojego projektu natychmiast znika bez błędów i ostrzeżeń.

Czy ktoś inny miał ten problem lub wiedział, co robię źle?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Twój IDE usunie import, jeśli masz jakieś automatyczne czyszczenie nieużywanych instrukcji importowania. To zależy od IDE, aby skonfigurować tę opcję, ale zarówno Android Studio, jak i Eclipse mają tę funkcję.

Proponuję zacząć z tego korzystać IntentResult a następnie zachowa instrukcję importu.