/ / Wsparcie dla rozwoju aplikacji z wieloma oknami - Android, wiele okien

Obsługa tworzenia aplikacji dla wielu okien - Android, wiele okien

Czy programista aplikacji może opracować aplikację z wieloma oknamina każde urządzenie z Androidem? Nie jestem pewien, czy tylko system operacyjny Android (w niektórych wersjach) obsługuje ten program lub czy jest zastrzeżony tylko dla samsung? Jeśli można go opracować dla dowolnego urządzenia z systemem Android, sugestie, jak zacząć to robić?

Odpowiedzi:

8 dla odpowiedzi № 1

Każdy może to zrobić. Obszar ekranu Aktywności jest po prostu skrócony.

Kwalifikatorów zasobów można używać do wybierania różnych układów dla takich instancji. Widzieć: http://developer.android.com/guide/topics/resources/providing-resources.html#ScreenHeightQualifier

Oto przykład pliku AndroidManifest.xml, który obsługuje obsługę wielu okien.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="com.example.multiwintest"
android:versionCode="1" android:versionName="1.0"
>

<uses-sdk android:minSdkVersion="8" android:targetSdkVersion="17" />

<application
android:allowBackup="true" android:icon="@drawable/ic_launcher"
android:label="@string/app_name" android:theme="@style/AppTheme"
>
<uses-library android:name="com.sec.android.app.multiwindow" android:required="false" />
<meta-data android:name="com.sec.android.support.multiwindow" android:value="true" />
<activity android:name=".MainActivity" android:label="@string/app_name" >
<intent-filter>
<action   android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
<category android:name="android.intent.category.MULTIWINDOW_LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
</application>
</manifest>

Dotyczy to wyłącznie wersji przeborowej Samsunga.

Proszę przeczytaj dokumenty tutaj dla oficjalnej obsługi Androida 7.0 (APIv24).