/ / Zmień hasło użytkownika używając woocommerce rest api w Androidzie - android, wordpress, woocommerce-rest-api

Zmień hasło użytkownika za pomocą woocommerce rest api w Androidzie - android, wordpress, woocommerce-rest-api

Używam woocommerce rest API do budowania aplikacji e-commerce na Androida.

Chcę zaimplementować hasło zmiany za pomocą interfejsu API woocommerce rest, podaję ten link

https://woocommerce.github.io/woocommerce-rest-api-docs/ ale to nie działa.

Jak mogę wprowadzić zmianę hasła?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Miałem ten sam problem, używając Ionic3 do budowania aplikacji z woocommerce jako zaplecza.

Poniższy kod pracował dla mnie, ale musisz znaleźć sposób, aby znaleźć identyfikator klienta.

updateCustomer(){
this.customer.id=YOUR_CUSTOMER_ID;
this.customer.password = NEW_PASSWORD;
this.WooCommerce.putAsync("customers/" + this.customer.id, {customer: this.customer}).then((res)=>{
if(JSON.parse(res.body).customer){
console.log("customer updated");
}
}, (err)=>{
console.log(err.body)
})
}