/ / how to import com.android.internal.telephony - android

jak zaimportować com.android.internal.telephony - android

Jak zaimportować następujące elementy? Próbowałem ich w ten sposób, ale nic się nie dzieje. Proszę pomóż?

import com.android.internal.telephony.cat.AppInterface;
import com.android.internal.telephony.cat.LaunchBrowserMode;
import com.android.internal.telephony.cat.Menu;
import com.android.internal.telephony.cat.Item;
import com.android.internal.telephony.cat.Input;
import com.android.internal.telephony.cat.ResultCode;
import com.android.internal.telephony.cat.CatCmdMessage;
import com.android.internal.telephony.cat.CatCmdMessage.BrowserSettings;
import com.android.internal.telephony.cat.CatCmdMessage.SetupEventListSettings;
import com.android.internal.telephony.cat.Log;
import com.android.internal.telephony.cat.CatResponseMessage;
import com.android.internal.telephony.cat.TextMessage;
import com.android.internal.telephony.uicc.IccRefreshResponse;
import com.android.internal.telephony.uicc.IccCardStatus.CardState;
import com.android.internal.telephony.PhoneConstants;
import com.android.internal.telephony.TelephonyIntents;
import com.android.internal.telephony.IccCardConstantsa;
import com.android.internal.telephony.uicc.UiccController;
import com.android.internal.telephony.GsmAlphabet;
import com.android.internal.telephony.cat.CatService;

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Te klasy są ukryte. Nie możesz użyć bezpośrednio. zgaduję odbicie jest jedynym rozwiązaniem.


0 dla odpowiedzi nr 2

Tak jak com.android.internal.telephony jest objęty wewnętrznymi (lub ukrytymi) interfejsami API systemu Android, nie można ich bezpośrednio importować, ale są sposoby, aby z nimi pracować. to i to dowiedzieć się, jak pracować z telefonią poprzez refleksję.